Agenda

Jaarafsluiting

14 december 2022 - 18:00
Op woensdag 14 december zullen we het jaar afsluiten met een etentje. Maar we gaan ook plannen smeden voor het komend jaar aan de hand van de conceptbegroting van de penningmeester. Ieder kan ideeën voor activiteiten en initiatieven voor 2023 voorleggen en een post kan hiervoor alvast worden opgenomen en later uitgewerkt worden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal de Begroting 2023 worden vastgesteld.