Agenda

Gezamenlijk etentje in de tuin van Henriette

24 augustus 2022 - 17:00

Verbeteren van Vitaliteit

24 september 2022 - 02:00
Een manier waarop je je vitaliteit zowel mentaal, emotioneel als fysiek kunt verbeteren is beweging. Samen met de sportverenigingen uit de buurt hebben we een programma opgesteld waarin bewegen op verschillende niveaus centraal staat.

Bijeenkomst

19 oktober 2022 - 17:00

Versterken van Vitaliteit

16 november 2022 - 00:00
Hoe je je voelt, wordt beïnvloed door wat je eet. Wat voor jou nodig is, verschilt per persoon. Zeker in een tijd waarin voeding steeds verder af is gaan staan van wat de natuur leert, is het goed om een stapje terug te doen, en echt te kijken naar wat heb jij nodig om je vitaal te voelen.

Jaarafsluiting

14 december 2022 - 00:00