Algemene ledenvergadering

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen ALV 2021
 4. Terugblik 2021
 5. Financiën 2021
  Resultaat, balans en reserves 2021 (bijlagen bijgevoegd)

  1. Verslag kascommissie
  2. Décharge van het bestuur
  3. Benoeming kascommissie voor drie jaar (zie bijlage)
 6. Aftreden Tatiana Mallee, voorzitter, en Simone Rosier, secretaris
 7. Benoeming nieuwe bestuursleden
 8. Stand van zaken uitvoering communicatieplan, waaronder website
 9. Vaststelling Begroting 2022

(Advies aan ALV over 2e tranche betaling Leids Stimuleringsfonds)

 1. Rondvraag
 2. Sluiting door de voorzitter
woensdag 20 april 2022
Inloop vanaf 17:30
18:30
- 20:00

De Nieuwe Energie
3e Binnenvestgracht 23
Leiden

Nazit met drankje en borrelhappen

Meer agenda items

Verkennen van Vitaliteit

11 mei 2022 - 19:30
Door Dorien Trommel en Judith Wiltenburg Locatie: De Nieuwe Energie

Zeilen met de zeeverkenners van de Paulus

Juni 2022
Meer informatie volgt

Verbeteren van Vitaliteit

September 2022
Een manier waarop je je vitaliteit zowel mentaal, emotioneel als fysiek kunt verbeteren is beweging. Samen met de sportverenigingen uit de buurt hebben we een programma opgesteld waarin bewegen op verschillende niveaus centraal staat.

Versterken van Vitaliteit

November 2022
Hoe je je voelt, wordt beïnvloed door wat je eet. Wat voor jou nodig is, verschilt per persoon. Zeker in een tijd waarin voeding steeds verder af is gaan staan van wat de natuur leert, is het goed om een stapje terug te doen, en echt te kijken naar wat heb jij nodig om je vitaal te voelen.