Aanmelden voor bijeenkomst

Woensdag 11 december, concept-begroting-overleg

Locatie: Holiday Inn
17.00 – 20.00 uur: Bespreking concept begroting 2020 gevolgd door een borrel

Willen jullie je liefst voor zondag 8 december opgeven?

Geef je op door je naam in te vullen en het formulier in te dienen! Tot dan.