Aanmelden voor Buurtkantine

(nog niet gepland)
Dag: .. januari
Tijd: .. - .. uur
Locatie: .. Leiden
Activiteit: Buurtkantine ..
Contactpersoon: ..

Graag aanmelden uiterlijk .. januari.

Geef je op door je naam in te vullen en het formulier in te dienen! Tot dan.